Algemene informatie

 

Wie?
Belang?
Meer info

Wie is een erkende airco-energiedeskundige?

Sinds 2 januari 2016 mag de keuring enkel nog gebeuren door een erkende airco-energiedeskundige. Om erkende airco-energiedeskundige te worden, moet men over een zekere voorkennis en/of relevante ervaring beschikken, een opleiding van 32 uur volgen in een erkend opleidingscentrum, slagen voor het bijhorende examen en de retributie betalen.

Raadpleeg het overzicht van de erkende airco-energiedeskundigen en erkende opleidingscentra.

Wat is het belang van de airco-energiedeskundige?

Ongeveer 40 % van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen. De gebouwensector breidt zich uit, waardoor het energieverbruik vanzelfsprekend blijft toenemen.

Er zijn in Vlaanderen naar schatting 162.000 niet-residentiële gebouwen die gekoeld worden. Daarbij gaat het niet om privéwoningen, maar om kantoorgebouwen, bedrijven, winkelcentra, enz. die steeds vaker airconditioningsystemen hebben en die verbruiken veel energie.

De energetische keuring van airconditioningsystemen wordt uitgevoerd door een erkende airco-energiedeskundige en heeft tot doel het rendement te verhogen en energieverbruik te verminderen om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Deze keuring kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van het energieverbruik en de broeikasgasemissies!

Meer info

Op de website van het Departement Omgeving kan je alle info voor erkende airco-energiedeskundigen terugvinden.