Voor erkende airco-energiedeskundigen

 

Welke airco's moeten gekeurd worden?

De energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen is van toepassing voor systemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW die gebruikt worden voor comfortkoeling.

Nominaal koelvermogen > 12 kW

Indien een airconditioningsystemen bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of buizensysteem met elkaar verbonden zijn, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden. Ook als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende individuele installaties steeds opgeteld. Met de zgn. VLAREM-trein 2015 (besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016) werd hiertoe de definitie van het nominaal koelvermogen expliciet gewijzigd.

Comfortkoeling

Enkel airconditioningsystemen voor comfortkoeling vallen onder de keuringsverplichting. Dus koeling van lokalen of bureaus  voor het comfort van de mensen die er wonen of werken. Er zijn hieraan geen voorwaarden gekoppeld zoals bezettingsgraad of luchtvochtigheid. Als de koeling alleen dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten of materialen, dan valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting. Wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt, dan valt het systeem wel onder de keuringsverplichting. Het is vanzelfsprekend wel toegelaten, en bovendien nuttig, om ook een beoordeling van de energie-efficiëntie van de proceskoelinstallaties uit te voeren, eventueel gelijktijdig met de airco-energiekeuring.

Top

Webapplicatie

De energetische keuring moet steeds op dezelfde manier gebeuren. Daarom liet het Departement Omgeving een webapplicatie ontwikkelen die de airco-energiedeskundige moet gebruiken. Deze kan je raadplegen op http://www.milieuinfo.be/airco. Enkel erkende airco-energiedeskundigen kunnen hiermee een keuring indienen.

Volgende leidraad zal je helpen bij het gebruik van de webapplicatie:

pdf bestandLeidraad bij de webapplicatie voor airco's (2.07 MB)

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over de webapplicatie? Bekijk dan zeker deel 6 van de handleiding.

Top

Inhoud keuring

De keuring omvat de controle van de documentatie, de visuele inspectie, de beoordeling van het correcte gebruik en de controle van een aantal werkingsparameters van het airconditioningsysteem. Dit wordt ingegeven in de webtoepassing en resulteert in een advies dat de deskundige nog verder kan aanvullen met raadgevingen. De resultaten van de keuring worden opgenomen in het keuringsverslag, dat ook aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde systeem bevat.

De exploitant is niet verplicht om de adviezen en raadgevingen uit te voeren die met het keuringsverslag worden meegegeven, maar vanzelfsprekend is dit wel aan te raden om energie- en kosten te besparen.

Top

Retributie

Als erkend airco-energiedeskundige moet je een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Meer informatie vind je terug op de website van het Departement Omgeving

Top

Bijscholing?

 

Momenteel worden er nog geen bijscholingen georganiseerd voor erkende airco-energiedeskundigen. De Vlaamse overheid zal in overleg met erkende opleidingscentra en airco-energiedeskundigen de bestaande webapplicatie en procedures eerst herbekijken.  

Je kan in tussentijd verder aan de slag blijven als erkende airco-energiedeskundige. 

Top

Overzichtslijsten

Alle erkende airco-energiedeskundigen worden opgenomen in een overzichtslijst.

Top

 

Meer info

Op de website van het Departement Omgeving kan je alle info voor erkende airco-energiedeskundigen terugvinden.

Top