Hoe gebeurt keuring en wat houdt deze in?

De energetische keuring moet worden uitgevoerd door een  erkende airco-energiedeskundige.

De keuring omvat:

  • de controle van de documentatie
  • de visuele inspectie
  • de beoordeling van het correcte gebruik
  • de controle van een aantal werkingsparameters van de airco

Opdat de energetische keuring  altijd op dezelfde manier zou gebeuren, heeft  het Departement Omgeving een webtoepassing laten ontwikkelen waarmee erkende airco-energiedeskundigen de keuring moeten indienen. Deze is te raadplegen op www.milieuinfo.be/airco. Enkel erkende airco-energiedeskundigen kunnen hiermee een keuring indienen.

De erkende airco-energiedeskundige geeft de gegevens in en krijgt via de toepassing een advies dat hij nog verder kan aanvullen met raadgevingen. De resultaten van de keuring worden opgenomen in het keuringsverslag, dat ook aanbevelingen bevat om de energieprestatie van het gekeurde systeem op kostenefficiënte manier te verbeteren.

De exploitant is niet verplicht om de adviezen en raadgevingen bij het keuringsverslag  uit te voeren, maar om energie (en kosten) te besparen is  het natuurlijk raadzaam dat hij dat wel doet.

De exploitant bezorgt een duplicaat van het keuringsverslag aan de eigenaar van het gebouw. Beiden houden het keuringsverslag ten minste vijf jaar ter beschikking van de toezichthouder.