Frequentie van de keuring

Keuringsfrequentie

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig gekeurd worden. De frequentie is afhankelijk van het koelvermogen:

Nominaal koelvermogen airco Frequentie
 > 12 kW en < 50 kW iedere 5 jaar
 ≥ 50 kW en < 250 kW iedere 3 jaar
≥ 250 kW iedere 2 jaar

Een  nieuw airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moet binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.

Bij het bijplaatsen of vervangen van een airco moet je de energetische keuring van het gehele airconditioningsysteem, met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouwniveau, opnieuw laten uitvoeren binnen de 12 maanden.

Wijziging keuringsfrequentie

Op 8 januari 2021 keurde de Vlaamse regering een vereenvoudiging van de keuringsfrequentie voor de airco-energiekeuring goed. De keuringsfrequentie wordt vereenvoudigd naar ‘iedere 5 jaar’ ongeacht het nominaal koelvermogen. Een nieuw airconditioningsysteem met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW moet nog steeds binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.

Het besluit van de Vlaamse Regering werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De vereenvoudiging is dan ook nog niet in werking getreden. De huidige keuringsfrequentie blijft voorlopig gelden. Raadpleeg hier alvast de tekst van het wijzigingsbesluit.

Van zodra gekend, zal u de datum van inwerkingtreding kunnen terugvinden op deze webpagina.

Deze beslissing volgt uit het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie.

Definitie nominaal koelvermogen

Sinds 5 september 2016 is daarenboven de definitie van het nominaal koelvermogen veranderd.

Voor airco’s die reeds in gebruik waren vóór 5 september 2016, moet de keuring uiterlijk gebeuren binnen de 5 jaar (> 12 en < 50 kW), binnen de 3 jaar (≥ 50 en < 250 kW) of binnen de 2 jaar (≥ 250 kW) te rekenen vanaf 5 september 2016.

Voorbeelden voor de bepaling van de datum van de energetische keuring van airco’s (19 kB)