Welke toestellen moeten gekeurd worden?

De energetische-keuringsverplichting van airconditioningsystemen is van toepassing voor systemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW die gebruikt worden voor comfortkoeling.
 

Nominaal koelvermogen > 12 kW

Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende individuele installaties steeds opgeteld om het nominaal koelvermogen te bepalen.

Wanneer binnen een gebouw verschillende exploitanten een gecentraliseerd airconditioningsysteem delen, zal het volledige systeem in rekening gebracht worden voor het bepalen van het nominaal koelvermogen. Als er binnen een gebouw meerdere decentrale systemen aanwezig zijn die onder verschillende exploitanten vallen wordt alleen het nominaal koelvermogen, bepaald door alle installaties van eenzelfde exploitant, in beschouwing genomen.

Een omkeerbare warmtepomp wordt beschouwd als een airconditioningsysteem.
 

Comfortkoeling

Alleen airconditioningsystemen voor comfortkoeling vallen onder de keuringsverplichting. Het gaat om de koeling van lokalen, bureaus, of voor het comfort van de mensen die er wonen of werken. Er zijn hieraan geen voorwaarden gekoppeld zoals bezettingsgraad of luchtvochtigheid.

Als de koeling alleen dient voor bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten of materialen, dan valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

Een airconditioningsysteem, gebruikt voor zowel comfort-als proceskoeling, valt wel onder de keuringsverplichting.